O.Š. Borovje 09.2007.

US premaz - Na kopelitu - O.Š. Borovje 09.2007.