Hidroizolacija - Limeni krov - Stambena zgrada u Čakovcu 05.2017.

Hidroizolacija - Limeni krov - Stambena zgrada u Čakovcu 05.2017.

Na zahtjev klijenta sanirali smo dotrajali limeni krov na način da smo ga prethodno obnovili antikorozivnom zaštitom ELASTCOM HS.
Nakon aplikacije temeljnog premaza, sanirali smo rubove, kao i detalje, na krovu na način da smo postavili stakleni mat koji je povezala materijal PLASTONIT COMPOSIT SILVER sa limenim krovom i time riješili problem od prodora vode u objekt.
Kao završni sloj koristili smo PLASTONIT SILVER koji služi kao hidroizolacija, a ujedno i kao zaštita od sunca od prekomjernog zagrijavanja limenih površina. Ovaj sistem rješenja se zove PLASTONIT REFLEX STEEL.

Više vidi u galeriji Hidroizolacija - Limeni krov - Stambena zgrada u Čakovcu 05.2017.